+45 40 88 88 29 lise@verbesser.dk

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Verbesser ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi håndterer om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Verbesser ApS
Kjærs Mølle Vej 16
9000 Aalborg
CVR-nr.: 35875611

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte Verbesser ApS via lise@verbesser.dk.

Besøg på hjemmeside

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores ydelser, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • Email
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig som for eksempel at svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer, adresse.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej, eller når vi ikke længere finder det relevant at gemme dem.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udeståender er afsluttede, vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne, eller når vi ikke længere finder det relevant at gemme dem.

Nyhedsbrev

Verbessers nyhedsbrev er frivilligt at tilmelde sig – og du kan til enhver tid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra Verbesser ApS, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser eller andet relevant materiale og viden.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet – dvs. afgivet aktivt samtykke.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. i dette tilfælde din mailadresse) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, stopper vi med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i Verbesser ApS.

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

 

Om Verbesser Privatlivspolitik

lise@verbesser.dk

Tlf. 40 88 88 29

CVR 35875611

Bankoplysninger: Sparekassen Danmark, 9070 0000385956

Copyright © 2024 Verbesser