+45 40 88 88 29 lise@verbesser.dk

Netværkstrends i 2024: Fremtidens netværk i en digital tidsalder

AI
Lise_Nordklitgaard

Skrevet af Lise Nordklitgaard

Som netværksekspert består en del af mit arbejde i at uddanne inden for netværk. Jeg afholder oplæg og arrangerer workshops, som belyser nuancerne, mulighederne og fordelene ved at bruge netværk aktivt. Jeg ser frem til at snakke meget mere netværk sammen med jer!

22. april 2024

Netværkstrends i 2024: Fremtidens netværk i en digital tidsalder

I en verden, hvor digitalisering og teknologiske fremskridt har omskabt eller effektiviseret næsten alle aspekter af vores dagligdag, har netværk og disciplinen networking undergået sin egen udvikling. Stærkt hjulpet af en en tid med global pandemi blev enhver modløs opfattelse af digitalisering og teknologiske implementeringer sat på prøve, og hos Verbesser har vi lige siden bemærket lysten til at holde trit med nye teknologiske opdagelser.

Som virksomhed, der lever af at facilitere erhvervsnetværk, er det vores vurdering, at folk ønsker specialiserede netværk. Disse netværk tilbyder mere end en platform for at møde nye mennesker; de fokuserer på at samle ligesindede individer omkring meget specifikke temaer, industrier eller interesser. Denne tilgang til netværk er i stigende grad populær, fordi den tillader medlemmerne at dykke dybere ned i relevante emner og skabe forbindelser, der er mere målrettede og værdifulde.

Online netværksmøder

Moderne netværk har i stigende grad udviklet sig i retningen af komplekse, digitale netværk, hvor mennesker kan mødes uden grænser. Denne evolution har især været accelereret af pandemien, der bragte os hjem i vores stuer og ind i den virtuelle verden. Pludselig blev videokonferenceværktøjer som Zoom og Teams essentielle for enhver forretningsfunktion, inklusiv netværk. Denne forandring viste os, at mens ansigt-til-ansigt interaktioner er værdifulde, kan effektiviteten og rækkevidden af digitalt netværk ikke ignoreres.

Er vi færdige med at mødes digitalt?

Det fysiske møde med mennesker kan ikke undervurderes, men hvis en forventningsafstemning om det modsatte er på plads, kan de digitale netværksmøder være tidsbesparende og stadig ganske givende – dog på bekostning af de fysiske møders gevinster. Et godt erhvervsnetværk er bundet op på gennemsigtighed og åbenhed, og det er vores vurdering. at det kan være svært at etablere online. Omdrejningspunktet for nogle netværk kan dog være anderledes. Hvis der f.eks. er tale om et vidensnetværk, kan videnselementet fra eksterne oplægsholdere være en afgørende dimension, som spiller rigtig fint sammen med det digitale format af online netværksmøder.

Man skal heller ikke undervurdere tidsaspektet: For mange er en meget vigtig faktor for at muliggøre det at dyrke netværk tiden, der bruges på det. En mere digital fremgang til netværk kan imødekomme dette.

Netop af grund er det vores vurdering, at vi i 2024 kommer til at se flere erhvervsnetværk, der omstiller sig digitalt eller tilføjer et onlineformat til et eksisterende fysisk netværk, så de to metoder kan kombineres eller dele en medlemsbase op efter præference.

Opkomsten af specialiserede netværk

I en tid, hvor informationsoverload er normen, og hvor det kan være udfordrende at filtrere støj fra værdi, tilbyder specialiserede netværk et tiltrængt fokus, hvor medlemmer kan finde ligesindede, der deler samme passioner og professionelle målsætninger. Det kan være alt fra produktionsnetværk eller netværk med fokus på bæredygtighed i erhvervslivet, til mere nicheorienterede emner som AI eller socialt entreprenørskab.

Læs blandet andet mere om: Netværket NEXT.
Et specialiseret netværk for selvstændige, der har startet virksomhed lidt senere i livet.

Læs også mere om: AI Connect.
Et erhvervsnetværk hvor det overskyggende tema er AI, og målsætningen er at holde trit med udviklingen.

Feedback fra vores netværk er, at de værdsætter den dybere følelse af fællesskab, der opstår, når alle deler en fælles interesse eller udfordring. fællesskabet fører ikke kun til stærkere professionelle relationer, men også til en højere grad af engagement og tilfredshed med netværksoplevelsen. Medlemmerne føler, at de ikke bare er del af et netværk, men del af en sammentømret enhed, der aktivt arbejder mod fælles mål.

Trenden med specialiserede netværk viser, at et målrettet fokus hænger sammen med større kvalitet af møderne: Kvalitet her målt på tilfredshed. I et målrettet netværk kan medlemmerne forvente mere relevante diskussioner, dybere forbindelser og mere effektive samarbejder. Det er vores erfaring, at for virksomheder og enkeltpersoner, der forsøger at maksimere deres tid og ressourcer, repræsenterer disse specialiserede grupper en værdifuld investering i både personlig og professionel vækst.

Med andre ord ønsker folk ikke at spilde deres tid på netværksmøder, hvis ikke de indeholder noget brugbart og relaterbart. Derfor trender specialiserede netværk i 2024.

Kunstig intelligens og netværk

I forlængelse af specialiserede netværk kan man ikke komme uden om (kunstig intelligens).

Et oplagt tema – vil nogen sige – i den tid, vi lever i nu. Typisk ser vi, at AI er et populært tema ude i de generelle erhvervsnetværk. En ekspert på området kommer ind og fortæller (igen generelt) om AI og mulighederne, det kan tilbyde. Vores erfaring er, at det kræver lidt mere end det. I et AI-netværk er det oplagt, at den nyeste viden er den ypperste målsætning, hvor førende eksperter deler deres seneste forskning, diskuterer case-studier og demonstrerer nye teknologier.

Denne ekspertise, kombineret med et netværks format, tilbyder derfor ikke kun læring og inspiration, men giver også en chance for at sparre med hinanden og få feedback på egne projekter i en støttende og engageret atmosfære.

AI er på alles læber – næsten til en grad hvor det kan være svært at navigere i informationsstrømmen. Vi mener, at:

  1. Det er vigtigt at være selektiv omkring den viden, der er tilgængelig.
  2. Et AI-netværk skal give adgang til cutting-edge viden og trends, som kan være afgørende for at holde sig konkurrencedygtig.
  3. Et AI-netværk åbner op for samarbejdsmuligheder og intern sparring med ligesindede, der deler samme optimisme omkring AI.
  4. AI kan være med til at drive en virksomheds innovationsevne.

Udfordringen er, at AI er i konstant udvikling, så det, der var aktuelt i dag, kan potentielt være uaktuelt i morgen. Og så er der kompleksiteten. Kompleksiteten af AI som felt kan være skræmmende, og der er en løbende debat om de etiske aspekter af teknologien. Et AI-netværk spiller derfor en afgørende rolle i at opsamle den juridiske og etiske forståelse af, hvordan AI bør udvikles og implementeres ansvarligt.

Mange netværk er allerede i gang med at have AI som tema i deres netværksmøder.
har det som direkte omdrejningspunkt og altoverskyggende tema.

Hos Verbesser tapper vi direkte ind i denne netværkstrend ved vores nyeste lancering af netværket AI Connect.

Fremtidige perspektiver

Mens teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil fremtidens netværk sandsynligvis blive endnu mere integreret med AI og andre digitale værktøjer. Men selvom teknologien forbedres, vil behovet for den menneskelige faktor forblive konstant.

Varme, empati og den personlige forbindelse, som fysisk tilstedeværelse skaber, vil altid være afgørende. Fremtiden for netværk ligger i at finde den rette balance mellem teknologi og menneskelighed – at bruge værktøjer til at forbedre vores interaktioner uden at erstatte de personlige elementer, der gør netværk så værdifuldt.

Netværk kan alt!

Vil du lære mere om netværk?

Hvad er en netværksstrategi?

Hvad er en netværksstrategi?

Hvad er en netværksstrategi? At opbygge og vedligeholde professionelle netværk er afgørende for din karriere og...

Hvad bruger man LinkedIn til?

Hvad bruger man LinkedIn til?

Hvad bruger man LinkedIn til? LinkedIn har udviklet sig fra at være en simpel online CV-database til en kraftfuld...

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få tilsendt en E-bog

I Verbesser-netværket modtager du eksklusivt netværksindhold. Brug vores ekspertviden i hverdagen
– alt sammen til 0 kr. 

 

Kort tid efter du opgiver din email adresse, tilsender vi dig i første omgang vores E-bog:
"24 tips og tricks: En guide til at få mere ud af dit netværk"

Tillykke! Du er nu officielt medlem af Verbesser!